Doświadczenie i kreatywność, wyjątkowe traktowanie każdego tematu i każdego inwestora, pełna odpowiedzialność za projekt od początku, aż do zakończenia realizacji, to główne założenia STUDIA S. Mimo że biuro funkcjonuje już 26 lat, nie stało się maszynką do kopiowania rozwiązań. Nadal każdy nowy temat to dla nas wyzwanie i powód do sięgania wyżej. Zespół składa się z doświadczonych architektów i młodych wilków mających jednak za sobą studia i pracę w wielu,  w tym także w zagranicznych biurach projektowych. Zakres naszych prac dostosowujemy za każdym razem do potrzeb i oczekiwań inwestora. Zajmujemy się wstępnymi pracami przedprojektowymi (wnioski o warunkach WZ i ULICP, programy funkcjonalno- użytkowe, analizy), opracowujemy koncepcje, wielobranżowe projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, prowadzimy nadzory autorskie. Załatwiamy wszystkie formalności w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Zespół składa się z doświadczonych architektów i młodych wilków mających jednak za sobą studia i pracę w wielu,  w tym także w zagranicznych biurach projektowych. Zakres naszych prac dostosowujemy za każdym razem do potrzeb i oczekiwań inwestora. Zajmujemy się wstępnymi pracami przedprojektowymi (wnioski o warunkach WZ i ULICP, programy funkcjonalno- użytkowe, analizy), opracowujemy koncepcje, wielobranżowe projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, prowadzimy nadzory autorskie. Załatwiamy wszystkie formalności w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Ideą biura jest projektowanie perfekcyjnych (funkcjonalnie i technicznie) „maszyn z duszą”. Zawsze konkretna lokalizacja, indywidualne wymagania i szczególne oczekiwanie inwestora, są dla nas co najmniej tak ważne, jak własne twórcze ambicje oraz walory plastyczne i przestrzenne projektowanego obiektu. Za każdym razem chcemy, by powstający obiekt, niezależnie od wszystkich ograniczeń i przeciwności był czymś wyjątkowym.