CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ / KRAKÓW / 2006

 Michał Szymanowski, 

Borys Korszyński, Anna Nakoneczna